پنجشنبه 02 آذر 1396

قرار دادن فایل ترجمه : کامپوننت جوملا 3

بنام خالق هستی

برای قرار دادن فایل ترجمه در جوملا به نکات زیر بایستی توجه نمود.
3 فایل ترجمه نیاز می باشد.که 2 مورد آن مختص بخش مدیریت و یکی هم برای بخش کاربری می باشد.
فایلهای بخش مدیریت با عناوینی که در تصویر شماره 3 مشخص شده و در شاخه زبان بخش مدیریت می باشند معرفی می شوند.
فایل نخست :
en-GB.com_mystart.ini
این فایل حاوی ترجمه های کلیدواژه مورد استفاده در کامپوننت می باشد.و زمانیکه شما وارد کامپوننت می شوید مفهوم پیدا می کنند.
فایل دوم و بسیار مهم :
en-GB.com_mystart.sys.ini
در این فایل همانگونه که از عنوان آن مشخص می گردد حالت سیستمی دارد.یعنی این فایل همیشه در جوملا بارگذاری می گردد.برای معرفی نام کامپوننت و منوهای مرتبط با آن از این فایل استفاده می شود.
نمونه :

MY START="تازه کار"


نکته ضروری : در تعاریف بایستی سمت چپ در صورت استفاده از حروف انگلیسی حتما با حالت حرف بزرگ نوشته شود.و ترجمه آن بین "" قرار گیرد.


به عکس شماره 3 مراجعه نمایید.
مرحله بعد نصب کامپوننت در جوملا می باشد.

		COM_MYSTART="تازه کار"
MY START="تازه کار"	

عمومی

علیرضا بلوردی (برنامه نویس PHP)
سیرجان, کرمان
علیرضا بلوردی
ولی عصر, سیرجان, کرمان 7817645939
+989131789658
نمونه کارها و کامپوننتهای نوشته شده توسط علیرضا بلوردی برنامه نویس جوملا و PHP